Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПАТЕРНИ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ ХВОРИХ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЩАСТЯ

О. С. МАРУТА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" НАМН України, Харків

Вивчено особливості інтенсивності та вираженості патопсихологічної симптоматики та встановлено рівень суб’єктивного сприйняття щастя у пацієнтів із психічними розладами. Показано, що зниження рівня щастя у таких хворих пов’язане зі збільшенням проявів міжособистісної сензитивності й тривожно−депресивних переживань.

Ключові слова: щастя, невротичні розлади, органічні психічні розлади, ендогенні психічні розлади, патопсихологічна симптоматика.

ПАТТЕРНЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЧАСТЬЯ

О. С. МАРУТА

Изучены особенности интенсивности и выраженности патопсихологической симптоматики и установлен уровень субъективного восприятия счастья у пациентов с психическими расстройствами. Показано, что снижение уровня счастья у таких больных связано с увеличением выраженности межличностной сензитивности и тревожно−депрессивных переживаний.

Ключевые слова: счастье, невротические расстройства, органические психические расстройства, эндогенные психические расстройства, патопсихологическая симптоматика.

PATTERNS OF PATHOPSYCHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS OF DIFFERENT ORIGIN, DEPENDING ON THE LEVEL OF SUBJECTIVE PERCEPTION OF HAPPINESS

O. S. MARUTA

The features of intensity and severity of pathopsychological symptoms as well as the level of subjective perception of happiness were investigated in patients with mental disorders. It is shown that a decrease in the level of happiness in such patients is associated with an increase in the intensity of interpersonal sensitivity and anxiety−depressive experiences.

Key words: happiness, neurotic disorders, organic mental disorders, endogenous mental disorders, pathopsychological symptoms.Скачать в формате PDF (157 KB)
Наверх