Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АНІМАЛОТЕРАПІЯ У СИСТЕМІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ РАННЬОЮ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Д-р мед. наук проф. Б. В. МИХАЙЛОВ, канд. психол. наук Т. А. АЛІЄВА, канд. мед. наук І. Д. ВАШКІТЕ
Харківська медична академія післядипломної освіти
Центр психосоціальної реабілітації дітей і підлітків "Фельдман Екопарк", Харків

Розкрито сучасний психотерапевтичний підхід − ігрову анімалотерапію, яка використовується у дітей із ранньою затримкою психічного розвитку. Описано особливості використання ігрової анімалотерапії, специфіка якої дає змогу досягти одночасно кількох функціональних цілей, що значно підвищують ефективність психокорекційної інтервенції в обстеженого контингенту дітей.

Ключові слова: діти, рання затримка психічного розвитку, анімалотерапія, ігрова терапія, іпотерапія.

АНИМАЛОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАННЕЙ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Б. В. МИХАЙЛОВ, Т. А. АЛИЕВА, И. Д. ВАШКИТЕ

Раскрыт современный психотерапевтический подход − игровая анималотерапия, которая используется у детей с ранней задержкой психического развития. Описаны особенности использования игровой анималотерапии, специфика которой позволяет достичь одновременно нескольких функциональных целей, значительно повышающих эффективность психокоррекционной интервенции у обследованного контингента детей.

Ключевые слова: дети, ранняя задержка психического развития, анималотерапия, игровая терапия, иппотерапия.

ANIMAL−ASSISTED THERAPY IN THE SYSTEM OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH EARLY MENTAL RETARDATION

B. V. MYKHAILOV, T. A. ALIIEVA, I. D. VASHKITE

The article features a modern psychotherapeutic approach, i. e. game animal−assisted therapy, used in children with early mental retardation. The features of the use of game animal−assisted therapy, allowing simultaneous achievement of several functional goals, which significantly increase the effectiveness of psychocorrection intervention in the investigated children are described.

Key words: children, early mental retardation, animal−assisted therapy, game therapy, hippotherapy.Скачать в формате PDF (129 KB)
Наверх