Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА МЕТОДИКА ВІДНОВЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ХВОРИХ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Канд. психол. наук В. В. ХРАМЦОВА
ДУ "Український державний науково−дослідний інститут медико−соціальних проблем інвалідності МОЗ України", Дніпро

Розроблено нейропсихологічну методику з відновлення пізнавальних функцій, що заснована на принципі синергетики та самоорганізації живих структур і спрямована на створення цілісного складномодального перцептивного об разу, в якому інтегративним утворенням є змістовна пам’ять.

Ключові слова: мозковий інсульт, вищі пізнавальні функції, нейропсихологічна реабілітація, складний перцептивний образ.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ БОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

В. В. ХРАМЦОВА

Разработана нейропсихологическая методика по восстановлению познавательных функций, основанная на принципе синергетики и самоорганизации живых структур и направленная на создание целостного сложномодального перцептивного образа, в котором интегративным образованием является смысловая память.

Ключевые слова: мозговой инсульт, высшие познавательные функции, нейропсихологическая реабилитация, сложный перцептивный образ.

NEUROPSYCHOLOGICAL METHOD OF COGNITIVE REHABILITATION IN THE LONG−TERM PERIOD OF STROKE

V. V. KHRAMTSOVA

A neuropsychological method of cognitive rehabilitation, based on synergic approach and principle of living structures self−organization and aimed at creating an integrated polymodal perceptual image, where semantic memory acts as an integrative formation, was developed.

Key words: stroke, cognitive functions, neuropsychological rehabilitation, polymodal perceptual image.Скачать в формате PDF (132 KB)
Наверх