Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 13, №2' 2018г.

НАРКОЛОГИЯ

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИВЧЕННЯ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ

Т. М. РОЩУПКІНА
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Розкрито основні питання алкоголізації населення та її медико−соціальних наслідків, одним з яких є алкогольна енцефалопатія. Визначено рівні поширеності вживання алкоголю та алкогольвмісних речовин серед населення різних країн світу. Розглянуто порушення соматологічного та психоневрологічного характеру, що виникають при зловживанні алкоголем. Сформульовано головні аспекти формування алкогольної енцефалопатії.

Ключові слова: алкоголізація населення, алкогольна енцефалопатія, епілептичні пароксизмальні припадки, сомато− та психоневрологічні розлади, когнітивні порушення.Завантажити в форматі PDF (138 KB)
Наверх