Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №3' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕАГУВАННЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ В ОСІБ З ІШЕМІЧНИМ МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ

С. Я. ЯНОВСЬКА
ДУ "Український державний науково−дослідний інститут медико−соціальних проблем інвалідності МОЗ України", Дніпро

Визначено патопсихологічні основи формування реагування на захворювання в осіб з артеріальною гіпертензією ІІІ ст. після ішемічного мозкового інсульту. Вивчено акцентуації характеру, особистісні та характерологічні особливості та їх роль у формуванні типів ставлення до хвороби. Показано, що більш вираженими були тривожний, іпохондричний, неврастенічний та егоцентричний види реагування на захворювання при переважанні змішаних типів. Підкреслено, що психологічна та соціальна адаптація була порушена майже у всіх хворих, що значною мірою ускладнювало процес реабілітації.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, реагування на захворювання, ішемічний мозковий інсульт.

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ У ЛИЦ С ИШЕМИЧЕСКИМ МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ

С. Я. ЯНОВСКАЯ

Определены патопсихологические основы формирования реагирования на заболевание у лиц с артериальной гипертензией III ст. после ишемического мозгового инсульта. Изучены акцентуации характера, личностные и характерологические особенности и их роль в формировании типов отношения к болезни. Показано, что наиболее выраженными были тревожный, ипохондрический, неврастенический и эгоцентрический виды реагирования на заболевание при преобладании смешанных типов. Подчеркнуто, что психологическая и социальная адаптация была нарушена почти у всех больных, что в значительной степени затрудняло процесс реабилитации.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, реагирование на заболевание, ишемический мозговой инсульт.

PATHOPHYSOLOGICAL BASIS FOR FORMATION OF THE RESPONSE TO THE DISEASE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

S. Ya. YANOVSKA

Pathopsychological basis for the formation of the response to the disease in individuals with grade 3 arterial hypertension after ischemic cerebral stroke was determined. Accentuation of personality traits, character and individual features and their role in shaping the type of the attitude to the disease were investigated. It is shown that anxiety, hypochondria, neurasthenic and self−centered disease responses were distinctive with prevalence of mixed types. It is emphasized that psychological and social adaptation was disturbed almost in all patients, which significantly complicated rehabilitation process.

Key words: arterial hypertension, response to the disease, ischemic cerebral stroke.Скачать в формате PDF (164 KB)
Наверх