Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №3' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖЖІВ У СІМ'ЯХ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗДОРОВ'Я ТА АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЖІНОК

Канд. мед. наук доц. М. В. САВІНА
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Визначено особистісні особливості подружжів у родинах жінок із адиктивною поведінкою, а також у сім'ях із порушеннями здоров'я. Установлено відмінності індивідуально−психологічних особливостей подружжів, що характеризувалися нестійкістю емоційного стану. Гармонійним подружнім парам властиве прагнення до довірливої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні самокритичності та висока захищеність від стрес−факторів.

Ключові слова: особистісні особливості, адиктивна поведінка, жінки, порушення здоров'я сім'ї.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУГОВ В СЕМЬЯХ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ И АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЖЕНЩИН

М. В. САВИНА

Определены личностные особенности супругов в семьях женщин с аддиктивным поведением, а также в семьях с нарушениями здоровья. Установлены отличия индивидуально−психологических особенностей супругов, которые характеризовались неустойчивостью эмоционального состояния. Гармоничным супружеским парам присущи доверительное отношение к окружающим при высоком уровне самокритичности и высокая защищенность от стресс−факторов.

Ключевые слова: личностные особенности, аддиктивное поведение, женщины, нарушение здоровья семьи.

PERSONAL CHARACTERISTICS OF SPOUSES IN FAMILIES WITH HEALTH DISORDERS AND ADDICTIVE BEHAVIOR OF WOMEN

M. V. SAVINA

Personality characteristics of spouses in families of women with addictive behavior, as well as families with health disorders were determined. Differences in individual psychological characteristics of the studied couples characterized by instability of the emotional state were established. The harmonious marriage is characterized by trusting, desire to interact with others at a high level of self−criticism and good protection from stress factors.

Key words: personality characteristics, addictive behavior, women, family health disorders.Скачать в формате PDF (497 KB)
Наверх