Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №4' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СУБ'ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ З РІВНЕМ ДЕПРЕСІЇ І ТРИВОГИ У ХВОРИХ ІЗ НЕВРОТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

О. С. МАРУТА
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології" НАМН України, Харків

Вивчено особливості суб'єктивної картини життєвого шляху та їх зв'язок зі структурою та вираженістю тривожно−депресивної симптоматики у хворих на різні форми невротичної патології. Результати показали, що типовою особливістю у цієї категорії пацієнтів є зниження показників оптимістичності, активності та емоційної насиченості життя. Встановлено, що при невротичних розладах у пацієнтів із високим рівнем тривоги і депресії знижені значення різних компонентів суб'єктивної картини життєвого шляху.

Ключові слова: тривога, депресія, суб'єктивна картина життєвого шляху.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ С УРОВНЕМ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

О. С. МАРУТА

Изучены особенности субъективной картины жизненного пути и ее связь со структурой и выраженностью тревожно−депрессивной симптоматики у больных с различными формами невротической патологии. Результаты показали, что типичной особенностью у данной категории пациентов является снижение показателей оптимистичности, активности и эмоциональной насыщенности жизни. Установлено, что при невротических расстройствах у пациентов с высоким уровнем тревоги и депрессии снижены значения различных компонентов субъективной картины жизненного пути.

Ключевые слова: тревога, депрессия, субъективная картина жизненного пути.

RELATIONSHIP OF SUBJECTIVE PICTURE OF LIFE WITH THE LEVEL OF DEPRESSION AND ANXIETY IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS OF NEUROTIC DISORDERS

O. S. MARUTA

The characteristics of a subjective picture of life and its relation to the structure and degree of anxiety and depressive symptoms in patients with various forms of neurotic pathology were investigated. The results showed that a typical feature in these patients were decline in optimism, activity and emotional richness of life. It was also found that in patients with neurotic disorders, who have high levels of anxiety and depression, the values of various components of the subjective picture of life were reduced.

Key words: anxiety, depression, subjective picture of life.Скачать в формате PDF (484 KB)
Наверх