Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №4' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

НЕГАТИВНА СИМПТОМАТИКА ТА НЕЙРОКОГНІТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ У СТАДІЇ РЕМІСІЇ

А. Р. ЦЬОНА
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Установлено статистично значущу кореляцію вираження негативних симптомів і якості виконання тестів Trial Making Test A, BACS Symbol Coding, WMS−III Spatial Span, HVLT−R, Category Fluency, Letter−Number Span 79 пацієнтами з діагнозом шизофренія у стадії ремісії з первинними негативними симптомами. Зроблено висновок про те, що у разі негативної симптоматики і нейрокогнітивного дефіциту йдеться про різні нейрофізіологічні механізми, які можуть бути пов'язані між собою та викликають різні маніфестації психопатологічних проявів.

Ключові слова: шизофренія, ремісія, негативні симптоми, нейрокогнітивний дефіцит.

НЕГАТИВНАЯ СИМПТОМАТИКА И НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ В СТАДИИ РЕМИССИИ

А. Р. ЦЕНА

Установлена статистически значимая корреляция выраженности негативных симптомов и качества выполнения тестов Trial Making Test A, BACS Symbol Coding, WMS−III Spatial Span, HVLT−R, Category Fluency, Letter−Number Span 79 пациентами c диагнозом шизофрения в стадии ремиссии с первичными негативными симптомами. Сделан вывод о том, что в случае негативной симптоматики и нейрокогнитивного дефицита речь идет о различных нейрофизиологических механизмах, которые могут быть связаны между собой и вызывают разные манифестации психопатологических проявлений.

Ключевые слова: шизофрения, ремиссия, негативные симптомы, нейрокогнитивный дефицит.

NEGATIVE SIGNS AND NEUROCOGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA IN REMISSION STAGE

A. R. TSONA

Statistically significant correlation between the severity of negative symptoms and quality of tests performance (Trial Making Test A, BACS Symbol Coding, WMS−III Spatial Span, HVLT−R, Category Fluency) were found in 79 patients with schizophrenia in remission stage with primary negative signs. It can be concluded that in case of negative signs and neurocognitive deficits, we deal with a variety of neurophysiological mechanisms, which to a certain extent may be linked to each other and cause various psychopathological manifestations.

Key words: schizophrenia, remission, negative symptoms, neurocognitive deficit.Скачать в формате PDF (483 KB)
Наверх