Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №3' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ЖІНОК ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ СІМЕЙНОЇ КРИЗИ

Канд. психол. наук О. Є. ФАЛЬОВА
Харьківський національний педагогічний університетімені Г. С. Сковороди

Показано зв'язок самоактуалізації зі шкалами актуального психоемоційного стану (психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога та депресія) у жінок із кризисних сімей, розлучених, а також жінок зі звичайних сімей. Найбільшу кількість таких зв'язків установлено у розлучених жінок. У жінок зі звичайних сімей взаємозв'язків між самоактуалізацією і актуальним психоемоційним станом виявилося значно менше, ніж у двох інших кризисних групах.

Ключові слова: самоактуалізація, актуальний психоемоційний стан, психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога, депресія.

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН С ИХ АКТУАЛЬНЫМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ

Е. Е. ФАЛЕВА

Показана связь самоактуализации со шкалами актуального психоэмоционального состояния (психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога и депрессия) у женщин из кризисных семей, разведенных, а также женщин из обычных семей. Самое большое количество связей установлено у разведенных женщин. У женщин из обычных семей взаимосвязей между самоактуализацией и актуальным психоэмоциональным состоянием оказалось значительно меньше, чем в двух других кризисных группах.

Ключевые слова: самоактуализация, актуальное психоэмоциональное состояние, психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога, депрессия.

INTERCONNECTION OF SELF−ACTUALIZATION AND PSYCHOEMOTIONAL STATE FEATURES IN WOMEN FROM VARIOUS DEGREE CRISIS FAMILIES

H. YE. FALYOVA

Interconnection of self−actualization with the scales of actual psychoemotional state (psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety and depression) was shown in women from crisis families divorced and the women from ordinary families. The largest number of these interconnections was revealed in divorced women. Such interconnections were considerably weaker in the group of women from ordinary families than in the two crisis groups.

Key words: self−actualization, actual psychoemotional state, psychopathological signs, psychosocial stress, anxiety, depression.Скачать в формате PDF (487 KB)
Наверх