Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №3' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСУ СІМЕЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ

Канд. мед. наук Є. Я. ПШУК
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Обстежено 168 референтних родичів пацієнтів із параноїдною шизофренією з урахуванням психопатологічного профілю хвороби. Визначено три типи ресурсу сімейної підтримки (достатній, обмежений, низький) залежно від тривалості хвороби. Досліджено взаємозв'язок між типом сімейного ресурсу та актуальним психологічним станом референтних родичів. Установлено, що майже у половини з них відзначаються прояви депресивного реагування дисфорично−дистимічного змісту, які поряд із високим рівнем невротизації досягають свого максимуму при тривалості хвороби у пацієнта понад чотири роки.

Ключові слова: референтний родич, шизофренія, сімейний ресурс, депресія, невротизація.Завантажити в форматі PDF (482 KB)
Наверх