Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №3' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І МОДЕЛІ РОДИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСІЯХ

Канд. мед. наук доц. Л. В. РАХМАН
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Вивчено клініко−психопатологічні особливості терапевтично резистентних депресій у структурі біполярного афективного та рекурентного депресивного розладів, проведено ідентифікацію типу родинної взаємодії та проаналізовано можливості ресурсу сімейної підтримки в зазначеній категорії хворих.

Ключові слова: терапевтично резистентні депресії, клініко−психопатологічні особливості, родинна взаємодія, ресурс сімейної підтримки.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЯХ

Л. В. РАХМАН

Изучены клинико−психопатологические особенности терапевтически резистентных депрессий в структуре биполярного аффективного и рекуррентного депрессивного расстройств, проведена идентификация типа семейного взаимодействия и проанализированы возможности ресурса семейной поддержки у данной категории больных.

Ключевые слова: терапевтически резистентные депрессии, клинико−психопатологические особенности, семейное взаимодействие, ресурс семейной поддержки.

CLINICAL PROFILE AND MODELS OF FAMILY INTERACTION IN TREATMENT−RESISTANT DEPRESSIONS

L. V. RAKHMAN

Clinical and psychopathologic features of treatment−resistant depression (TRD) were investigated in the structure of bipolar affective disorder and recurrent depressive disorder. The types of family interaction were identified; the capabilities of the family support in this group of patients were analyzed.

Key words: treatment−resistant depression, clinical and psychopathological features, family interaction, family support resource.Скачать в формате PDF (486 KB)
Наверх