Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ БІЛІАРНОЇ ТА АЛКОГОЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Н. В. КУТОВА, д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено особистісні властивості у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології. Сформовано особистісні профілі, які мали специфічність в групах та залежно від статі. Домінуючі особистісні властивості та профілі мали важливе практичне значення для розробки диференційованого психокорекційного підходу під час лікування пацієнтів із хронічним панкреатитом.

Ключові слова: хронічний панкреатит, особистісні властивості, психокорекція.

ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ БИЛИАРНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ: ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

Н. В. КУТОВАЯ, М. В. МАРКОВА

Исследованы личностные свойства у пациентов с хроническим панкреатитом билиарной и алкогольной этиологии. Сформированы личностные профили, которые имели специфичность в группах и в зависимости от пола. Доминирующие личностные свойства и профили имели важное практическое значение для разработки дифференцированного психокоррекционного подхода в ходе лечения пациентов с хроническим панкреатитом.

Ключевые слова: хронический панкреатит, личностные особенности, психокоррекция.

PERSONALITY FEATURES OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS OF BILIARY AND ALCOHOLIC ORIGIN: DIFFERENTIATION OF PSYCHOCORRECTION APPROACHES

N. V. KUTOVA, M. V. MARKOVA

Personality characteristics of patients with chronic pancreatitis of biliary and alcoholic origin were investigated. Personality profiles having specificity in groups and according to gender were formed. The dominant personality characteristics and profiles had practical importance for development of differentiated psychocorrection approach to the treatment of patients with chronic pancreatitis.

Key words: chronic pancreatitis, personality features, psychocorrection.Скачать в формате PDF (533 KB)
Наверх