Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №1' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОМПЛАЄНСА

Н. О. МАРУТА, Д. О. ЖУПАНОВА
ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины", Харьков

Проаналізовано характерологічні особливості, ціннісні орієнтації та соціально−психологічну адаптацію пацієнтів із депресивним епізодом і рекурентною депресією із різним ступенем медикаментозного комплаєнса. Встановлено, що повний медикаментозний комплаєнс асоціювався з педантичними та тривожними особистісними особливостями, провідною потребою у здоров'ї і достатній соціально−психологічній адаптації. Предикторами відсутності медикаментозного комплаєнса є афективно−ригідні та збудливі особистісні особливості, домінуючі потреби у матеріально забезпеченому та щасливому сімейному житті при низькому рівні соціально−психологічної адаптації. Зазначені критерії необхідно враховувати в процесі діагностики і корекції медикаментозного комплаєнса.

Ключові слова: медикаментозний комплаєнс, індивідуально−психологічні особливості, депресивний епізод, рекурентна депресія, характерологічні особливості, соціально−психологічна адаптація.Завантажити в форматі PDF (540 KB)
Наверх