Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №4' 2014г.

ПСИХИАТРИЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АЛЕКСИТИМІЇ З КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСІЙ

Канд. мед. наук доц. Л. В. РАХМАН
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У результаті проведеного дослідження встановлено, що при терапевтично резистентних депресіях у рамках рекурентного депресивного розладу найчастіше виявляються сенесто−іпохондричний, тривожний та тужливий варіанти клінічного перебігу. Рівень алекситимії корелює із ступенем тяжкості депресивної симптоматики і виявляється у всіх хворих із терапевтично резистентними депресіями, він може бути маркером резистентності в зазначеній категорії хворих.

Ключові слова: алекситимія, терапевтично резистентні депресії, клінічні особливості, психопатологічна характеристика.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЕСИТИМИИ С КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЙ

Л. В. РАХМАН

В результате проведенного исследования установлено, что при терапевтически резистентных депрессиях в рамках рекуррентного депрессивного расстройства зачастую определяются сенесто−ипохондрический, тревожный и тоскливый варианты клинического течения. Уровень алекситимии коррелирует со степенью тяжести депрессивной симптоматики и проявляется у всех больных с терапевтически резистентными депрессиями, он может быть маркером резистентности у данной категории больных.

Ключевые слова: алекситимия, терапевтически резистентные депрессии, клинические особенности, психопатологическая характеристика.

ALEXITHYMIA CORRELATIONS WITH CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTICALLY RESISTANT DEPRESSION

L. V. RAKHMAN

The performed investigation revealed that at therapeutically resistant depressions senesto−hypochondrical, anxiety and melancholic variants of the clinical course are most frequently observed within recurrent depressive disorder. Alexithymia level correlates with severity of depressive symptoms, is found in all patients with therapeutically resistant depressions and can be a marker of resistance in this group of patients.

Key words: alexithymia, therapeutically resistant depression, clinical features, psychopathological characteristics.Скачать в формате PDF (181 KB)
Наверх