Вьюн В. В.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С.
Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності
82 - 86
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вьюн В. В., Коростий В. И., Витенко И. С.
Медико−психологическая поддержка врача в период адаптации к профессиональной деятельности
11 - 13
Наверх