Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХОЛОГИЯ

ВИРАЖЕНІСТЬ РАННІХ ДЕЗАДАПТИВНИХ СХЕМ ТА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ

М.О. АНТОНОВИЧ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

У статті представлено результати емпіричного дослідження ранніх дезадаптивних схем та базових емоційних станів у наркозалежних. Мета дослідження − визначення вираженості ранніх дезадаптивних схем та базових емоційних станів наркозалежних. Відповідно до поставленоі? мети та завдань дослідження була сформована дослідницька вибірка. На основі інформованої згоди з дотриманням принципів біоетики і деонтології було проведено психодіагностичне дослідження 102 хворих чоловічої статі з наркотичною залежністю опіоїдної групи на базі реабілітаційного центру "Вертикаль", віком 18−26 років, та 54 здорових осіб чоловічої статі, віком 18−27 років без ознак соматичної, психічної патології та наркотичної залежності. Для реалізації мети нами були використані наступні методи: для діагностики РДС була використана методика "Діагностика ранніх дезадаптивних схем" (YSQ − S3R) в адаптації П. М. Касьянік, Є.В. Романової; для діагностики базових емоційних станів була використана методика "Шкала диференціальних емоцій" К. Ізарда. Математична обробка проводилася за допомогою методів математичноі? статистики (SPSS Statistics 21): методи перевірки достовірності відмінностеи? незв'язаних вибірок (U−критеріи? Манна−Уі?тні). Встановили, що формування ранніх дезадаптивних схем наркозалежних відбувається в дитинстві та базується на батьківсько−дитячих стосунках, які несуть лише емоційну холодність, відторгнення дитини, редукцію позитивних емоцій, відсутність прийняття та підтримки. В подальшому такі стосунки обумовлюють акумуляцію негативного досвіду, який може виступати фактором преморбідного формування адикції. Для наркозалежних характерно стабільне переживання негативних станів емоційної сфери особистості, що вступають в різке протиріччя з ідеологічними, моральними або естетичними принципами і установками суспільства.

Ключові слова: базові емоційні стани, ранні дезадаптивні схеми, наркозалежність.Завантажити в форматі PDF (225 KB)
Наверх