Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХООСВІТА У ПРОФІЛАКТИЦІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Д-р мед. наук проф. Н. О. МАРУТА, О. С. ЧЕРЕДНЯКОВА, канд. мед. наук Т. В. ПАНЬКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати дослідження особливостей психічного стану внутрішньо переміщених осіб, що характеризується широким спектром різних за вираженістю порушень. У структурі психопатологічних порушень внутрішньо переміщених осіб відзначаються ознаки посттравматичного стресового розладу, тривожних, депресивних та соматоформних розладів. Запропоновано психоосвітню програму, що є груповим структурованим форматом роботи, завдяки якій значно підвищується рівень психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб за рахунок зниження психологічної напруги та тривоги.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психічний стан, психопатологічні порушення, психоосвіта, профілактика.

  1. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики. Електронний ресурс. https://www.msp.gov.ua/news/18074.html
  2. Giacco D. Evidence on mental health care for forcibly displaced migrants: A review in collaboration with WHO Europe / 26th European Congress of Psychiatry / Abstracts of the 26th European Congress of Psychiatry. – March 2018. – Vol. 48. – pp. S1−S766.
  3. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення/ Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. – 2014. – № 10 (13). – С. 124 – 125.
  4. Скрытые последствия конфликта. Проблемы психического здоровья внутренне перемещённых лиц и доступность психологической помощи в Украине/ Б. Робертс, Н. Махашвили, Д. Джавахишвили // 2017. – С. 31.
  5. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України: посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін.; за ред. Волинець Л.С. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с.
  6. Оцінка проблем психологічної, соціально−економічної адаптації та інтеграції жінок з числа ВПО у нові громади (Вінницька, Львівська та Київська області). Громадська організація «Молодіжна альтернатива» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні / А. Бочі, Л. Кудіна, І. Івашко. за керівництвом В. Маковій // К.– 2017. –39.
  7. Психодиагностика толерантности личности / Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова // М.: Смысл. – 2008 . – 172 с.
  8. Depression, anxiety, and somatization in primary care: syndrome overlap and functional impairment / Lowe B, Spitzer RL, Williams JBW, Mussell M, Schellberg D, Kroenke K.// Gen Hosp Psychiatry. − 2008. № 30. – р.191−199. https://www.phqscreeners.com/
  9. Водопьянова Н.Е. Стресс−менеджмеент: учебник для бакалаврата и магистратуры/ Н.Е. Водопьянова// − М.: Изд−во «Юрайт». – 2018. – 283 с.
  10. Применение интегративного теста тревожности. Новая медицинская технглогия /А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев// Санкт−Петербургский научно−исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. – 2005. − 27 с.Завантажити в форматі PDF (130 KB)
Наверх