Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Канд. мед. наук О. М. ЗІНЧЕНКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати вивчення патопсихологічних особливостей невротичних розладів у пацієнтів, які проживають у сільській місцевості. Проаналізовано показники якості життя, соціально−психологічної адаптації, рівня вираженості основних міжособистісних потреб особистості. Виявлено загальні та специфічні психологічні особливості хворих із невротичними розладами, які необхідно враховувати при проведенні лікувальних і профілактичних заходів.

Ключові слова: невротичні розлади, патопсихологічні особливості, сільське населення, міське населення.

  1. Марута Н.А. Критерий качества жизни в психиатрической практике /Н.А. Марута, Т.В. Панько, И.А. Явдак. и др. /Под общ. редакцией Н.А. Маруты. – Харьков: РИФ Ар СИС АтД, 2004. – 240 с.
  2. Марута Н.О. Особливості діагностики та терапії тривожних розладів невротичного та органічного генезу /Н.О. Марута, Т.В. Панько //Український вісник психоневрології. – 2013. – Том 21, вип. 1(74). – С. 75 – 83.
  3. Фетискин, Н.П. Социально−психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Манулов. – М.: Изд−во Института Психотерапии, 2002. – С. 167 – 169.
  4. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методика и тесты: учебное пособие / Д. Я. Райгородскиий. – Самара : Бахрах−М, 2001. – 672 с.
  5. Validization an efficient quality life index (Mezzich Juan E., Cohen Neal, Lin Jason, et al.)/ – Abstracts XI World Congress Psychiatry «Psychiatry on New Thresholds». – Hamburg, Germany, 611 August, 1999. – P. 427– 428.
  6. Cernovsky Z.Z. MacAndrew alcoholism scale and repressio: detection of false // Psychol. Repts. – 1985. – Vol. 57, N 1. – P. 191– 194.Завантажити в форматі PDF (118 KB)
Наверх