Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №4' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ХВОРОБУ У ПАЦІЄНТІВ З ЕПІЛЕПСІЄЮ ПРИ ЇЇ КОМОРБІДНОСТІ З ДЕПРЕСІЯМИ В ІНТЕРІКТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

В. І. ХАРИТОНОВ
ТМО "Психіатрія", Київ

Подано результати дослідження особливостей психологічного реагування на хворобу у пацієнтів із епілепсією з депресіями в інтеріктальному періоді. Проаналізовано особливості сприйняття хвороби (когнітивні та емоційні аспекти), визначено рівень сприйняття її загрози та типи ставлення до неї. Визначені особливості психологічного реагування на хворобу зумовлюють підвищений рівень психоемоційного дистресу, потенціюють розвиток і поглиблення депресивної симптоматики.

Ключові слова: епілепсія, органічні, психогенні та ендогенні депресії, інтеріктальний період, сприйняття хвороби, тип ставлення до хвороби.

  1. Эпилепсия и коморбидные расстройства психики и поведения / И. А. Марценковский, И. И. Марценковская // Український медичний часопис. − 2015. − № 4. − С. 43−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2015_4_15
  2. Юр’єва Л. М. Психічні розлади при епілептичному захворюванні / Л. М. Юр’єва, С. Г. Носов // — К. − 2009. — 196 с.
  3. Депрессии при эпилепсии: распространенность, факторы риска, симптоматика и терапия / В. В. Калинин, Е. В. Железнова, А. А. Земляная, Л. В. Соколова, К. Ю. Субботин // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. – 2017. − №9 (3). – с. 47−53.
  4. Tao K. The comorbidity of epilepsy and depression: diagnosis and treatment/ K.Tao, X.Wang // Expert Review of Neurotherapeutics. – 2016. − 1−13.
  5. Kanner AM. Corrigendum to Depression and epilepsy: Epidemiologic and neurobiologic perspectives that may explain their high comorbid occurrence / A.M. Kanner// Epilepsy & Behavior. – 2014. − № 32. – р. 170.
  6. Носов С. Г. Депрессия и эпилепсия: общие патогенетические закономерности развития и особенности лечения. (Обзор литературы)/ С. Г. Носов //Український вісник психоневрології. – 2012. − Т. 20. −Вип. 4 (73). – с. 92−97.
  7. Ялтонский В.М., Ялтонская А.В., Сирота Н.А., Московченко Д.В. Психометрические характеристики русскоязычной версии краткого опросника восприятия болезни // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 51. С. 1. URL: http://psystudy.ru
  8. Психологическая диагностика отношения к болезни. Пособие для врачей/ Л.И.Вассерман, Б.В.Иовлев, Э.Б.Карпова, А.Я.Вукс/ СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева. – 2005. – 31 с.Завантажити в форматі PDF (141 KB)
Наверх