Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОПЛАСТИЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ СИМПТОМІВ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПРОГРАМІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

А. Д. ГОРОДОКІН
Запорізький державний медичний університет

Установлено особливості патопластичної модифікації психопатологічних симптомів в осіб, які перебувають на програмі замісної підтримуючої терапії. Визначено та ранжовано уточнені рівні прояву психопатологічних симптомів, що систематизовані у три класи: патоафективний, псевдоневротичний, психоорганічний. Названо фактори патопластичної модифікації симптомів.

Ключові слова: опіоїдна залежність, замісна підтримуюча терапія, психопатологічні симптоми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Батиргареєва В. С. Значення замісної терапії у запобіганні наркоманії та наркотичній злочинності / В. С. Батиргареєва, О. І. Золотарьов // Наукові дослідження: зб. наук. пр. – Харків: Право, 2012. – Вип. 24. – С. 82–94.
2. Вербенко В. А. Вплив замісної терапії препаратами «Еднок» та «Метадол» на когнітивну сферу хворих на опійну залежність / В. А. Вербенко, Е. В. Філіппова // Укр. вісн. психоневрології. –2010. –Т. 18, Вип. 2 (63). –С. 91–96.
3. Популяційно−генетичний аналіз формування станів залежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню / П. В. Волошин, І. В. Лінський, О. І. Мінко [та ін.] // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21, Вип. 4 (77). – С. 5–11
4. Линский И. В. Психологические особенности как факторы предрасположенности к развитию психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ / И. В. Линский, Т. В. Савкина // Укр. мед. альманах. – 2000. – Т. 3, № 2 (додаток). – С. 84–86.
5. Лінський І. В. Наркопатологія як варіант аутоагресивної, саморуйнівної поведінки особи і суспільства / І. В. Лінський, О. І. Мінко // Профілактика аутоагресивної поведінки при психічних розладах: тези конференції; Харків, 13–14 березня 2008 р. –Харків, 2008. – С. 79.
6. Аймедов К. В. Адиктивна коморбідність у сучасній наркологічній практиці / К. В. Аймедов, О. А. Ревенок, Д. М. Корошніченко // Архів психіатрії. – 2011. – № 1 (64). – С. 92–95.
7. Букановская Т. И. Эмоциональное переживание и психологическая защита в структуре синдрома зависимости у больных опийной наркоманией / Т. И. Букановская // Вопр. наркологии. – 1992. – № 3–4. – С. 157–161.
8. Boyd C. J. Psychological and drug abuse symptoms associated with nonmedical use of opioid analgesics among adolescents / C. J. Boyd, A. Young, S. E. McCabe // Subst. Abus. – 2014. – № 35 (3). – P. 284–289.
9. Self−reported psychopathology and health−related quality of life in heroin users treated with methadone / Y. Z. Chen, W. L. Huang, J. C. Shan [et al.] // Neuropsychiatric Disease and Treatment. – 2013. – № 9 (1). – P. 41–48.
10. Городокін А. Д. Особенности невротических проявлений у лиц, пребывающих на программе заместительной терапии зависимости / А. Д. Городокін // Мед. психологія. – 2018. – № 1. – С. 47–50Завантажити в форматі PDF (119 KB)
Наверх