Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЕТАПАХ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ

І. Ю. ЛОБАНОВ
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проаналізовано деякі патопсихологічні особливості юнаків та підлітків (на прикладі учнів професійно−технічних училищ) на етапах формування алкогольної залежності. Виявлено маркери ранньої діагностики та мішені для їх корекції та профілактики.

Ключові слова: алкогольна залежність, патопсихологія, підлітки, преморбід, діагностика, профілактика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні та лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Укр. вісн. психоневрології. – 2016. – № 4 (89). – С. 54–60.
2. Егорченко С. П. Алкогольная зависимость: проблема биогенетическая или психосоциальная? Современные аспекты / С. П. Егорченко // Вісн. ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія «Психологія». – 2014. – № 2 (32). – С. 122–128.
3. Артемчук А. Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А. Ф. Артемчук. – К.: Здоров’я, 1985. – 128 с.
4. Engel G. L. The clinical application of the biopsychological model / G. L. Engel // Am. J. Psychiatry. – 1980. – № 137 (5).– Р. 535–544.
5. Institute of Medicine. Broadening the Base of Treatment for Alcohol Problems. – Washington, DC: The National Academies Press; 1990. – 644 p. – doi. org/10.17226/1341
6. Краткое руководство по использованию МКБ−10 в психиатрии и наркологии; под ред. А. А. Чуркина. – М.: Триада−Х, 2002. – 232 с.
7. Арнц А. Схема−терапія: модель роботи з частками / А. Арнц, Г. Якоб. – Львів: Свічадо, 2014. – 264 с.
8. The efficiency of a Rational Emotive and Behavioral Education program in diminishing dysfunctional thinking, behaviors and emotions in children / S. Trip, J. MC Mahon, C. Bora, F. Chipea // J. Cogn. Behav. Psychot. – 2010. – № 10 (2). – Р. 173–187.Завантажити в форматі PDF (105 KB)
Наверх