Попередня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

НАРКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЕТАПАХ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ

І. Ю. ЛОБАНОВ
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Проаналізовано деякі патопсихологічні особливості юнаків та підлітків (на прикладі учнів професійно−технічних училищ) на етапах формування алкогольної залежності. Виявлено маркери ранньої діагностики та мішені для їх корекції та профілактики.

Ключові слова: алкогольна залежність, патопсихологія, підлітки, преморбід, діагностика, профілактика.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ЭТАПАХ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ

И. Ю. ЛОБАНОВ

Проанализированы некоторые патопсихологические особенности юношей и подростков (напримере учащихся профессионально−технических училищ) на этапах формирования алкогольной зависимости. Выявлены маркеры ранней диагностики и мишени для их коррекции и профилактики.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, патопсихология, подростки, преморбид, диагностика, профилактика.

I. Yu. LOBANOV

FEATURES OF PATHOPSYCHOLOGICAL COMPONENT OF ALCOHOL ADDICTION AT STAGES OF ITS FORMATION IN ADOLESCENTS

Some pathopsychological features of adolescents and teenagers (exemplified by technical school students) at the stages of alcohol addiction formation have been analyzed. Early diagnosis markers and targets for their correction as well as prevention have been identified.

Key words: alcohol addiction, pathopsychology, adolescents, premorbid, diagnostics, prevention.Завантажити в форматі PDF (105 KB)
Наверх