Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Д-р мед. наук проф. В. В. СТЕБЛЮК1, д-р мед. наук А. В. ШВЕЦЬ1, К. В. ПРОНОЗА-СТЕБЛЮК2
1 Українська військово−медична академія
2 ГО "Інститут медико−соціальних проблем здоров'я вразливих категорій населення", Київ

Розглянуто питання організації та нормативної бази медико−психологічної реабілітації військово−службовців Збройних сил України як окремого напрямку діяльності, що розвивається від 2014р., з початку війни на сході нашої країни. Перспективний розвиток служби полягає у розробці та впровадженні протоколів медико−психологічної допомоги у відповідності до стандартів НАТО.

Ключові слова: медико−психологічна допомога, психологічна реабілітація, стандарти психологічної допомоги, військовослужбовці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»». – URL: https://www. president.gov.ua/documents/2402016−20137
2. Охорона психічного здоров’я в умовах війни: у 2 т. / Амер.−укр. мед. фундація; пер. з англ.: Т. Охлопкова, О. Брацюк. – К.: Наш формат, 2017. – Т. 1. – 579 с.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. №359−р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції». – URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/359−2015−%D1%80
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 «Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції». – URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ en/1057−2017−%D0 %BF
5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.06.2018 р. №810 «Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності». – URL https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0723−18
6. Клінічні рекомендації щодо застосування методів психодіагностики та медико−психологічної реабілітації у лікарняних та санаторно−курортних закладах Міністерства оборони України / А. В. Верба, О. А. Барбазюк, П. І. Мех [та ін.]; за заг. ред. В. В. Стеблюка, А. М. Галушки. – К., 2017. – 268 с.
7. Вказівки щодо збереження психічного здоров’я військовослужбовців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) / А. В. Верба, О. А. Барбазюк, А. В. Швець [та ін.].; за заг. ред. О. В. Друзя, В. С. Гічуна [офіційне електронне видання].– К., 2017.– 102 с.Завантажити в форматі PDF (132 KB)
Наверх