Попередня Наступня

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

КОМПЛЕКСНА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ

Р. І. БЕЗРУК
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчено вплив психопатологічної феноменології онкохворих на формування невротичних психічних розладів та проведено своєчасну оцінку ризику їх суїцидальних тенденцій. Дано оцінку результатів застосування у пацієнтів комплексу особистісно орієнтованої психотерапії та психокорекції для зниження суїцидального ризику і психопрофілактики суїцидальних вчинків.

Ключові слова: особистісно орієнтована психотерапія, онкологічні хворі, невротичні розлади, суїцидальні тенденції.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

Р. И. БЕЗРУК

Изучено влияние психопатологической феноменологии онкобольных на формирование невротических психических расстройств и проведена своевременная оценка риска их суицидальных тенденций. Дана оценка результатов применения комплекса личностно ориентированной психотерапии и психокоррекции для снижения суицидального риска и психопрофилактики суицидальных поступков.

Ключевые слова: личностно ориентированная психотерапия, онкологические больные, невротические расстройства, суицидальные тенденции.

COMBINED PERSONALITY−ORIENTED PSYCHOTHERAPY FOR CANCER PATIENTS WITH SUICIDAL TENDENCIES

R. I. BEZRUK

The influence of psychopathological phenomenology of cancer patients on the formation of neurotic mental disorders was studied and the risk of their suicidal tendencies was timely assessed. The results of the application of the combined personality−oriented psychotherapy and psychocorrection to reduce a suicidal risk and psychoprophylaxis of suicidal acts were evaluated in the patients.

Key words: personality−oriented psychotherapy, cancer patients, neurotic disorders, suicidal tendencies.Завантажити в форматі PDF (124 KB)
Наверх