Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №2' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СТАНІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

О. О. СИДОРЕНКО
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проведено медико−психологічну корекцію станів соціально−психологічної дезадаптації у державних службовців та дано оцінку її ефективності. Зроблено висновок про те, що обрана модель психокорекції виявилася ефективною для нівелювання тривожної симптоматики та проявів дезадаптації, але недіючою при роботі з депресивними симптомами.

Ключові слова: робочий стрес, держслужбовці, дезадаптація, психокорекція.

МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ГОССЛУЖАЩИХ

О. О. СИДОРЕНКО

Проведена медико−психологическая коррекция состояний социально−психологической дезадаптации у государственных служащих и дана оценка ее эффективности. Сделан вывод о том, что выбранная модель психокоррекции оказалась эффективной для нивелирования тревожной симптоматики и проявлений дезадаптации, но недейственной при работе с депрессивными симптомами.

Ключевые слова: рабочий стресс, госслужащие, дезадаптация, психокоррекция.

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL MALADAPTATION STATES IN GOVERNMENT EMPLOYEES

O. O. SYDORENKO

Here, the medical and psychological correction of social and psychological maladaptation states in government employees was performed and its efficiency was assessed. There was concluded that the selected model of psychological correction was efficient for levelling the anxiety and maladaptation symptoms, but inefficient for depressive symptoms.

Key words: working stress, government employees, maladaptation, psychological correction.Скачать в формате PDF (169 KB)
Наверх