Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №2' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ІЗ ПОСТКОНТУЗІЙНИМ СИНДРОМОМ

К. В. ПРОНОЗА-СТЕБЛЮК
ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А. Ромаданова НАМН України", Київ

Розглянуто особливості медико−психологічної реабілітації учасників бойових дій із постконтузійним синдромом. Тижневі курси включали фізичний та психічний компоненти реабілітації та заходи, що умовно належать до мікросоціальної реадаптації. Використання зазначених методів, способів внутрішньосімейної психологічної саморегуляції буде сприяти нормалізації відносин, зменшенню клінічних фізичних та ментальних наслідків контузії, поліпшенню процесів ресоціалізації ветеранів.

Ключові слова: постконтузійний синдром, медико−психологічна реабілітація, родинна психотерапія.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПОСТКОНТУЗИОННЫМ СИНДРОМОМ

К. В. ПРОНОЗА-СТЕБЛЮК

Рассмотрены особенности медико−психологической реабилитации участников боевых действий с постконтузионным синдромом. Недельные курсы включали физический и психический компоненты реабилитации и меры, которые условно относятся к микросоциальной реадаптации. Использование указанных методов, способов внутрисемейной психологической саморегуляции будет способствовать нормализации отношений, уменьшению клинических физических и ментальных последствий контузии, улучшению процессов ресоциализации ветеранов.

Ключевые слова: постконтузионный синдром, медико−психологическая реабилитация, семейная психотерапия.

FEATURES OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF COMBATANTS WITH POST−CONCUSSION SYNDROME

K. V. PRONOZA-STEBLIUK

The features of medical and psychological rehabilitation of combatants with post−concussion syndrome have been considered. The weekly courses included physical and psychological rehabilitation component and the measures that were conditionally related to micro−social rehabilitation. The use of these techniques and ways for intra−family psychological self−regulation will normalize the relationship, reduce the clinical physical and mental impacts of concussion, and improve the resocialization in combatants.

Key words: post−concussion syndrome, medical and psychological rehabilitation, family psychotherapy.Скачать в формате PDF (120 KB)
Наверх