Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №1' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА, Г. С. РОСІНСЬКИЙ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Досліджено феноменологію та механізми розвитку порушення здоров’я сім’ї демобілізованих учасників бойових дій. Узагальнення отриманих результатів підтвердило полімодальність феномену порушення здоров’я родин комбатантів. Розроблено програму психокорекції порушення здоров’я родин комбатантів, яка враховує як спільні закономірності його розвитку, так і змістовні відмінності його проявів залежно від клініко−психологічного варіанта. Оцінка ефективності, здійснена шляхом порівняльного аналізу показників подружньої задоволеності і якості життя респондентів, довела їх дієвість відносно обраних мішеней психокорекційного впливу.

Ключові слова: порушення здоров’я сім’ї, комбатанти, психокорекція.Завантажити в форматі PDF (212 KB)
Наверх