Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

ПСИХИАТРИЯ

ВИСОКА РЕАКТИВНА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ СТАБІЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПІДЛІТКІВ

Д-р мед. наук проф. М. В. ХАЙТОВИЧ1, акад. НАПН України проф. С. Д. МАКСИМЕНКО2, канд. мед. наук Л. І. МІСЮРА3, О. М. МІСЮРА1
1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
2 Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ
3 Дитяча клінічна лікарня № 6 м. Києва

Визначено рівні реактивної та особистісної тривожності, алекситимії у підлітків зі стабільною артеріальною гіпертензією. Установлено, що незалежними факторами ризику її розвитку у дітей є надлишкова маса тіла та висока реактивна тривожність.

Ключові слова: первинна артеріальна гіпертензія, підлітки, реактивна та особистісна тривожність, алекситимія.

ВЫСОКАЯ РЕАКТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА СТАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ

Н. В. ХАЙТОВИЧ, С. Д. МАКСИМЕНКО, Л. И. МИСЮРА, А. Н. МИСЮРА

Определены уровни реактивной и личностной тревожности, алекситимий у подростков со стабильной артериальной гипертензией. Установлено, что независимыми факторами риска ее развития у детей является избыточная масса тела и высокая реактивная тревожность.

Ключевые слова: первичная артериальная гипертензия, подростки, реактивная и личностная тревожность, алекситимия.

HIGH STATE ANXIETY AS A RISK FACTOR OF STABLE ARTERIAL HYPERTENSION IN ADOLESCENTS

M. V. KHAITOVYCH, S. D. MAKSYMENKO, L. I. MISIURA, O. M. MISIURA

The levels of state and trait anxiety, alexithymia were determined in adolescents with stable arterial hypertension. It was established that excess body mass and high state anxiety are independent risk factors of stable hypertension in adolescents.

Key words: primary arterial hypertension, adolescents, state and trait anxiety, alexithymia.Скачать в формате PDF (122 KB)
Наверх