Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №1' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Н. М. БУРДУН
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проаналізовано співвідношення чинників формування розладів адаптації у студентів медичного коледжу. Досліджено соціальні та психологічні фактори формування у цього контингенту дезадаптивних проявів. Вивчено фізіологічні реакції на стрес з урахуванням віку студентів.

Ключові слова: розлади адаптації, реактивна тривога, механізми психологічного захисту, стрес, фізіологічна реакція на стрес, студенти спеціалізованих медичних навчальних закладів.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Н. Н. БУРДУН

Проанализировано соотношение факторов формирования расстройств адаптации у студентов медицинского колледжа. Исследованы социальные и психологические факторы формирования у данного контингента дезадаптивных проявлений. Изучены физиологические реакции на стресс с учетом возраста студентов.

Ключевые слова: расстройства адаптации, реактивная тревога, механизмы психологической защиты, стресс, физиологическая реакция на стресс, студенты специализированных медицинских учебных заведений.

THE FEATURES OF INFLUENCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON ADAPTATION DISORDERS FORMATION IN STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

N. M. BURDUN

The correlation of the factors of adaptation disorders formation was analyzed in students of a medical college. Social and psychological factors of formation of maladjustment manifestations were investigated. The physiological reactions to stress were investigated taking into account the age of students.

Key words: adaptation disorders, state anxiety, mechanisms of psychological protection, stress, physiological reaction to stress, students of specialized medical educational institutions.Скачать в формате PDF (132 KB)
Наверх