Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №1' 2018г.

НАРКОЛОГИЯ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО−РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЗАПІЙНИХ ФОРМАХ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Д-р мед. наук проф. Л. В. ЖИВОТОВСЬКА, В. В. БОРИСЕНКО, С. М. НАЗАРЕНКО
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Проаналізовано динаміку клініко−психопатологічних проявів та рівня загального функціонування у пацієнтів із запійними формами алкогольної залежності при проведенні лікувально−реабілітаційних заходів. У цієї когорти пацієнтів визначено значне покращення стану емоційно−особистісної сфери, що сприяло формуванню внутрішньої мотивації, підвищенню рівня психологічного, соціального та професійного функціонування.

Ключові слова: алкогольна залежність, запійні форми, лікувально−реабілітаційні заходи.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО−РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЗАПОЙНЫХ ФОРМАХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Л. В. ЖИВОТОВСКАЯ, В. В. БОРИСЕНКО, С. Н. НАЗАРЕНКО

Проанализирована динамика клинико−психопатологических проявлений и уровня общего функционирования у пациентов с запойными формами алкогольной зависимости при проведении лечебно−реабилитационных мероприятий. У данной когорты пациентов отмечено значительное улучшение состояния эмоционально−личностной сферы, что способствовало формированию внутренней мотивации, повышению уровня психологического, социального и профессионального функционирования.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, запойные формы, лечебно−реабилитационные мероприятия.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND REHABILITATION MEASURES AT DRINKING FORMS OF ALCOHOL ADDICTION

L. V. ZHYVOTOVSKA, V. V. BORYSENKO, S. M. NAZARENKO

The dynamics of clinical and psychopathological manifestations and the level of general functioning in patients with drinking forms of alcohol addiction was analyzed during medical and rehabilitation measures. A significant improvement in the state of the emotional and personal sphere, which contributed to the formation of internal motivation, increase in the level of psychological, social and professional functioning was revealed in this group of patients.

Key words: alcohol addiction, drinking forms, treatment and rehabilitation measures.Скачать в формате PDF (125 KB)
Наверх