Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №1' 2018г.

СЕКСОЛОГИЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ ЗА НАЯВНОСТІ ІНШИХ КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Н. С. РАДЗІХОВСЬКА
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Визначено прогностичні критерії розвитку сексуальної дисфункції у хворих на розсіяний склероз. Для прогнозування порушень сексуальної функції проведено ROC−аналіз з оцінкою адекватності і точності моделей, визначенням чутливості, специфічності, прогностичної ефективності. Оцінка його результатів свідчить, що показники втоми, неврологічного дефіциту, тривоги і депресії, когнітивних порушень можуть використовуватися як прогностичні критерії сексуальної дисфункції у пацієнтів із росіяним склерозом.

Ключові слова: розсіяний склероз, сексуальна дисфункція, втома, тривога, депресія, когнітивні порушення.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРИ НАЛИЧИИ ДРУГИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Н. С. РАДЗИХОВСКАЯ

Определены прогностические критерии развития сексуальной дисфункции у больных рассеянным склерозом. Для прогнозирования нарушений сексуальной функции проведен ROC−анализ с оценкой адекватности и точности моделей, определением чувствительности, специфичности, прогностической эффективности. Оценка его результатов свидетельствует, что показатели усталости, неврологического дефицита, тревоги и депрессии, когнитивных нарушений могут использоваться как прогностические критерии сексуальной дисфункции у пациентов с рассеянным склерозом.

Ключевые слова: рассеянный склероз, сексуальная дисфункция, усталость, тревога, депрессия, когнитивные нарушения.

SEXUAL DYSFUNCTION DEVELOPMENT PROGNOSIS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS WITH THE PRESENCE OF THE OTHER CLINICAL PARAMETERS

N. S. RADZIKHOVSKA

Prognostic criteria of sexual dysfunction development in patients with multiple sclerosis were determined. To predict sexual function abnormalities, ROC analysis with assessment of adequacy and accuracy of the models, sensitivity, specialty, and predictive efficiency was performed. Evaluation of its results shows that fatigue, neurological deficiency, anxiety and depression, cognitive impairment can be used as predictive criteria for sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis.

Key words: multiple sclerosis, sexual dysfunction, fatigue, anxiety, depression, cognitive disorders.Скачать в формате PDF (148 KB)
Наверх