Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №4' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Н. М. БУРДУН
Харківська медична академія післядипломної освіти

На підставі результатів аналізу стану емоційної сфери у студентів спеціалізованих медичних навчальних закладів було визначено мішені психокорекційного втручання. Установлено предиктори формування дезадаптивних проявів, а саме − нестабільність психоемоційного стану, підвищені показники агресивності.

Ключові слова: нестабільність емоційної сфери, тривожність, депресія, агресія, психокорекційне втручання, студенти спеціалізованих медичних навчальних закладів.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Н. Н. БУРДУН

На основании результатов анализа состояния эмоциональной сферы у студентов специализированных медицинских учебных заведений были определены мишени психокоррекционного вмешательства. Установлены предикторы формирования дезадаптивных проявлений, а именно − нестабильность психоэмоционального состояния, повышенные показатели агрессивности.

Ключевые слова: нестабильность эмоциональной сферы, тревожность, депрессия, агрессия, психокоррекционное вмешательство, студенты специализированных медицинских учебных заведений.

PSYCHOCORRECTION OF EMOTIONAL TENSION IN STUDENTS OF SPECIALIZED MEDICAL SCHOOLS

N. M. BURDUN

Based on the analysis of the state of the emotional sphere in students of specialized medical schools, the targets for psychocorrection intervention were identified. Predictors of forming maladjustment manifestations, namely, instability of the psychoemotional state, increased indices of aggressiveness were determined.

Key words: emotional instability, anxiety, depression, aggression, psychocorrective intervention, students of specialized medical schools.Скачать в формате PDF (121 KB)
Наверх