Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №4' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ ТА КОПІНГОВИХ СТРАТЕГІЙ БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Д-р психол. наук Г. В. КУКУРУЗА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Показано результати дослідження психологічних захистів і копінг−стратегій у батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку. Встановлено зв'язок між рівнем затримки розвитку дітей та індивідуально−психологічними особливостями батьків, які характеризують їх вибір засобів психологічного захисту.

Ключові слова: психологічний захист, копінг−стратегії, затримка психічного розвитку, діти раннього віку.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И КОПИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А. В. КУКУРУЗА

Показаны результаты исследования психологических защит и копинг−стратегий у родителей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями психического развития. Установлена связь между уровнем задержки развития детей и индивидуально−психологическими особенностями родителей, которые характеризуют их выбор средств психологической защиты.

Ключевые слова: психологическая защита, копинг−стратегии, задержка психического развития, дети раннего возраста.

CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION AND COPING STRATEGIES OF PARENTS RAISING EARLY AGE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS

H. V. KUKURUZA

The results of the study of psychological protection and coping strategies of parents raising children with mental development disorders are shown. The association between the level of development delay and the individual−psychological peculiarities of the parents, which characterize their choice of means of psychological protection, was established.

Key words: psychological protection, coping strategies, mental developmental delay, early age children.Скачать в формате PDF (162 KB)
Наверх