Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №2' 2017г.

ПСИХИАТРИЯ

КОМПЛАЄНС−ОРІЄНТОВАНА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ І ТЕРАПІЇ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2−го ТИПУ

О. В. ТКАЧЕНКО
ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

Досліджено ефективність розробленої комплаєнс−орієнтованої комплексної системи психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2−го типу легкого ступеня тяжкості. Проведено аналіз психічних розладів, що виступали як розлади ризику для таких хворих, підібрано оптимальні психопрофілактичні та психотерапевтичні методики для їх нівелювання.

Ключові слова: цукровий діабет 2−го типу, психопрофілактика, терапія, комплаєнс, психічні розлади.

КОМПЛАЙЕНС−ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2−го ТИПА

О. В. ТКАЧЕНКО

Исследована эффективность разработанной комплайенс−ориентированной комплексной системы психопрофилактики и терапии психических расстройств у больных сахарным диабетом 2−го типа легкой степени тяжести. Проведен анализ психических расстройств, которые выступали в качестве расстройств риска для таких больных, подобраны оптимальные психопрофилактические и психотерапевтические методики для их нивелирования.

Ключевые слова: сахарный диабет 2−го типа, психопрофилактика, терапия, комплайенс, психические расстройства.

COMPLIANCE−ORIENTED INTEGRATED SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL PREVENTION AND TREATMENT OF MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

O. V. TKACHENKO

The efficacy of compliance−oriented integrated system of psychological prevention and treatment of mental disorders in patients with mild type 2 diabetes mellitus was investigated. Mental disorders acting as risk disorders in patients with mild type 2 diabetes mellitus were analyzed. Optimal psychological prevention and psychotherapeutic techniques were selected.

Key words: type 2 diabetes mellitus, psychological prevention, therapy, compliance, mental disorders.Скачать в формате PDF (1 MB)
Наверх