Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 12, №1' 2017г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕЗАДАПТИВНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Н. М. БУРДУН
Харківська медична академія післядипломної освіти

Висвітлено проблему збільшення дезадаптивних станів у студентів медичного коледжу та описано патопсихологічні механізми їх формування. Визначено основні аспекти порушення адаптації у студентів: психоемоційний стан, патерни поведінки та індекс агресії.

Ключові слова: студенти, дезадаптивні стани, адаптація, готовність до процесу навчання, психоемоційні порушення, особливості поведінки, тривожність, депресія, індекс агресії та ворожості.

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Н. Н. БУРДУН

Освещена проблема увеличения дезадаптивных состояний у студентов медицинского колледжа и описаны патопсихологические механизмы их формирования. Определены основные аспекты нарушения адаптации у студентов: психоэмоциональное состояние, паттерны поведения и индекс агрессии.

Ключевые слова: студенты, дезадаптивные состояния, адаптация, готовность к процессу обучения, психоэмоциональные нарушения, особенности поведения, тревожность, депрессия, индекс агрессии и враждебности.

PATHOPSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF FORMATION OF MALADJUSTMENT STATES IN STUDENTS OF A MEDICAL COLLEGE

N. M. BURDUN

The problem of increase in maladjustment states in students of a medical college is featured. Pathopsychological mechanisms of their formation are described. Basic aspects of adaptation disorders in the medical college students (psycho−emotional state, behavior patterns and aggression index) were determined.

Key words: students, maladjustment states, adaptation, readiness to learning, psycho−emotional disorders, behavior features, anxiety, depression, aggression and hostility index.Скачать в формате PDF (112 KB)
Наверх