Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №3' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТРИВОЖНО−ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

Н. О. РЯБОКОНЬ
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Харків

Вивчено один із проявів тривожно−депресивних розладів у дітей 6−14 років − когнітивні порушення, особливості яких залежать від віку дитини, гендерного аспекту, ступеня вираженості емоційних розладів. Виявлення когнітивної недостатності у таких дітей диктує необхідність розробки ефективних програм діагностики, терапевтичного втручання та психопрофілактики на ранніх етапах захворювання.

Ключові слова: тривога, депресія, тривожно−депресивний розлад, когнітивна недостатність, діти.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТРЕВОЖНО−ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

Н. А. РЯБОКОНЬ

Изучено одно из проявлений тревожно−депрессивных расстройств у детей 6−14 лет − когнитивные нарушения, особенности которых зависят от возраста ребенка, гендерного аспекта, степени выраженности эмоциональных расстройств. Выявление когнитивной недостаточности у таких детей диктует необходимость разработки эффективных программ диагностики, терапевтического вмешательства и психопрофилактики на ранних этапах заболевания.

Ключевые слова: тревога, депрессия, тревожно−депрессивное расстройство, когнитивная недостаточность, дети.

THE FEATURES OF COGNITIVE FUNCTIONING IN CHILDREN WITH ANXIETY−DEPRESSIVE DISORDERS AND THEIR ROLE IN PSYCHOLOGICAL MALADJUSTMENT

N. O. RIABOKON

One of significant manifestations of anxiety depressive disorders, i.e. cognitive disorder, in children of 6−14 years, the features of which depend on the child's age, gender, and the degree of the emotional disorders severity, was investigated. Revealing cognitive failure in children with the anxiety−depressive disorders requires working out of effective diagnostic programs, therapeutic intervention and psychoprevention at early stages of the disease.

Key words: anxiety, depression, anxiety−depressive disorder, cognitive failure, children.Скачать в формате PDF (505 KB)
Наверх