Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 11, №1' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО−ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ

Канд. мед. наук О. П. ВЕНГЕР
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

Вивчено особливості ціннісно−особистісної сфери з урахуванням фактора еміграції (рееміграції) у 196 емігрантів, 191 реемігранта та 198 неемігрантів, хворих на психогенні, ендогенні та органічні депресивні розлади. Встановлено значний рівень дисоціації у ціннісно−особистісній сфері емігрантів та реемігрантів, наявність у емігрантів більш виражених ознак внутрішнього конфлікту, а у реемігрантів − внутрішнього вакууму та розходження цінності і доступності, що є наслідком впливу фактора еміграції (рееміграції) на систему цінностей через об'єктивні соціально−економічні умови, в яких перебувають емігранти та реемігранти.

Ключові слова: депресивні розлади, емігранти, реемігранти, цінність, доступність.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО−ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ЭМИГРАНТОВ И РЕЭМИГРАНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Е. П. ВЕНГЕР

Изучены особенности ценностно−личностной сферы с учетом фактора эмиграции (реэмиграции) у 196 эмигрантов, 191 реэмигранта и 198 неэмигрантов, больных психогенными, эндогенными и органическими депрессивными расстройствами. Выявлен значительный уровень диссоциации в ценностно−личностной сфере эмигрантов и реэмигрантов, наличие у эмигрантов более отчетливых признаков внутреннего конфликта, а у реэмигрантов − внутреннего вакуума и различий ценности и доступности, что является следствием влияния фактора эмиграции (реэмиграции) на систему ценностей через объективные социально−экономические условия, в которых находятся эмигранты и реэмигранты.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, эмигранты, реэмигранты, ценность, доступность.

FEATURES OF VALUE−PERSONAL SPHERE IN EMIGRANTS AND RE−EMIGRANTS WITH DEPRESSIVE DISORDER

O. P. VENGER

The characteristics of value−based personal sphere were investigated considering emigration (re−emigration) factor in 196 emigrants, 191 re−emigrants and 198 nonemigrants with psychogenic, organic and endogenous depressive disorders. Significant levels of dissociation in the personal sphere were revealed in emigrants and re−emigrants, with the presence of more distinct signs of internal conflict in emigrants and internal vacuum, difference in value and accessibility in re−emigrants, resulting from the impact of the factor of emigration (re−emigration) to the value system through objective socio−economic conditions of emigrants and re−emigrants.

Key words: depressive disorders, emigrants, re−emigrants, value, availability.Скачать в формате PDF (475 KB)
Наверх