Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №4' 2015г.

ПСИХИАТРИЯ

ШИЗОФРЕНІЯ З КОМОРБІДНИМИ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ (СТРУКТУРА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ, КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ, ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ)

Н. О. МАРУТА, С. О. ЯРОСЛАВЦЕВ
ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины", Харьков

Представлено результати комплексного дослідження коморбідних психічних і поведінкових розладів у хворих на шизофренію. Вивчено структуру психічної коморбідності у таких пацієнтів: виділено варіанти психічних і поведінкових розладів при шизофренії, проаналізовано їх можливі мультиморбідні поєднання. Визначено клініко−психопатологічні та патопсихологічні особливості шизофренії з коморбідними психічними та поведінковими розладами. Подано критерії діагностики і фактори прогнозу, описано закономірності формування шизофренії з конкретними варіантами коморбідних психічних розладів.

Ключові слова: шизофренія, коморбідні психічні та поведінкові розлади, клініко−психопатологічні особливості, патопсихологічні детермінанти, критерії діагностики, фактори прогнозу.Завантажити в форматі PDF (487 KB)
Наверх