Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З ПАЦІЄНТАМИ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Канд. мед. наук А. Ю. КАСЬЯНОВА
ДУ "Науково−практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії" МОЗ України, Київ

Розглянуто проблему психоемоційного, інтелектуального та фізичного напруження медичного персоналу, який працює у сфері лікування вроджених вад серця. Для дослідження синдрому емоційного вигорання у 48 медичних працівників було використано методику Maslach Burnout Inventory (MBI). Виявлено, що 44 % медичних працівників мають сформований синдром емоційного вигорання високого або дуже високого рівня, а 39 % − перебувають на стадії його формування. Відзначено актуальність розробки та впровадження в практику заходів профілактики емоційного вигорання медичних працівників та доказового дослідження зв'язку вигорання та наслідків у лікуванні.

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, медичні працівники, вроджені вади серця.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С ПАЦИЕНТАМИ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

А. Ю. КАСЬЯНОВА

Рассмотрена проблема психоэмоционального, интеллектуального и физического напряжения медицинского персонала, который работает в сфере лечения врожденных пороков сердца. Для исследования синдрома эмоционального выгорания у 48 медицинских работников была использована методика Maslach Burnout Inventory. Выявлено, что 44 % медицинских работников имеют сформированный синдром эмоционального выгорания высокого или очень высокого уровня, а 39 % − находятся на стадии его формирования. Отмечена актуальность разработки и внедрения в практику мер профилактики эмоционального выгорания медицинских работников и доказательного исследования связи выгорания и последствий в лечении.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, медицинские работники, врожденные пороки сердца.

SPECIFICITY OF PROFESSIONAL BURNOUT OF MEDICAL STAFF WORKING WITH CONGENITAL HEART DISEASE PATIENTS

A. YU. KASIANOVA

The problem of psychoemotional, intellectual and physical strain of medical staff working in the field of treatment of congenital heart defects is discussed. To study the emotional burnout syndrome in 48 medical practitioners, Maslach Burnout Inventory was used. It was revealed that 44 % of health workers have a developed emotional burnout syndrome of high or very high level, and 39 % are in the process of its formation. The relevance of development and introduction of measures aimed at prevention of emotional burnout of medical workers and evidence−based investigation of burnout and consequences in treatment.

Key words: emotional burnout syndrome, health workers, congenital heart disease.Скачать в формате PDF (544 KB)
Наверх