Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №1' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОСОЦІАЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАТЕРІВ ДІТЕЙ, ПРООПЕРОВАНИХ ІЗ ПРИВОДУ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ, ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Канд. мед. наук А. Ю. КАСЬЯНОВА, канд. мед. наук В. А. ЖОВНІР
ДУ "Науково−практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", Київ

Розглянуто проблеми психосоціальної адаптації членів родин дітей із вродженими вадами серця. Проаналізовано дані соціального опитування матерів та їх суб'єктивну оцінку психофізичного здоров'я та розвитку їхніх дітей після хірургічної корекції вроджених вад серця. Не виявлено дезадаптаційних соціальних показників із материнського боку, однак лише 5 % матерів помітили затримку розвитку дитини. Це вимагає від лікарів уважного ставлення до кожної конкретної матері та дитини з вродженими вадами серця та за необхідності розробки відповідної програми ранньої психосоціальної допомоги пацієнтам.

Ключові слова: вроджені вади серця, діти, психосоціальна діагностика, адаптація, психологічна допомога.Завантажити в форматі PDF (535 KB)
Наверх