Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №1' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

РОЛЬ АЛЕКСИТИМІЇ І КОПІНГ−СТРАТЕГІЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК У ГЕНЕЗІ ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСІЙ

Канд. мед. наук. доц. Л. В. РАХМАН1, д-р мед. наук. проф. М. В. МАРКОВА2
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 Харківська медична академія післядипломної освіти

Установлено чіткий зв'язок між синдромом алекситимії та депресивною симптоматикою у хворих із терапевтично резистентними депресіями. Виявлено, що обмеження можливості розуміти себе, значний дефіцит рефлексії є поштовхом до формування хибної ментальної моделі функціонування та вибору неадаптивних стратегій, спрямованих на усунення або зменшення сили впливу стресогенного фактора на особистість (копінг−стратегії), що в підсумку стає значною перешкодою в ефективному лікуванні таких пацієнтів. При терапевтично резистентних депресіях переважають неадаптивні варіанти копінг−стратегій (серед когнітивних − розгубленість та примирення, серед емоційних − покірність, самозвинувачення, пригніченість емоцій, серед поведінкових − активне уникання та відступ).

Ключові слова: терапевтично резистентні депресії, алекситимія, копінг−стратегії.Завантажити в форматі PDF (554 KB)
Наверх