Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 9, №4' 2014г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СУЧАСНА ПСИХОКАРДІОЛОГІЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ДИТЯЧОЇ КАРДІОХІРУРГІЇ

Канд. мед. наук А. Ю. КАСЬЯНОВА, д-р мед. наук проф. М. В. МАРКОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вроджені вади серця у дітей розглянуто у світлі психокардіології починаючи з пренатального етапу ультразвукової діагностики та упродовж подальшого дорослого життя. В біопсихосоціальному аспекті подано існуючі психосоматичні ситуації та психосоціальні особливості дітей, молоді з вродженими вадами серця та їхніх батьків. Висвітлено роль психолога, мультидисциплінарний підхід у комплексній системі надання медико−психологічної допомоги таким пацієнтам.

Ключові слова: психокардіологія, вроджені вади серця, діти, психологічна допомога.

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОКАРДИОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ

А. Ю. КАСЬЯНОВА, М. В. МАРКОВА

Врожденные пороки сердца у детей рассмотрены в свете психокардиологии начиная с пренатального этапа ультразвуковой диагностики и на протяжении взрослой жизни. В биопсихосоциальном аспекте представлены существующие психосоматические ситуации и психосоциальные особенности детей, молодежи с врожденными пороками сердца и их родителей. Освещены роль психолога, мультидисциплинарный поход в комплексной системе предоставления медико−психологической помощи таким пациентам.

Ключевые слова: психокардиология, врожденные пороки сердца, дети, психологическая помощь.

MODERN PSYСHOCARDIOLOGY: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS IN THE FIELD OF PEDIATRIC CARDIOSURGERY

A. YU. KASIANOVA, M. V. MARKOVA

Congenital heart defect in children is described in terms of psychocardiology within the period from psychosocial peculiarities of prenatal ultrasound diagnosis to the life of adults. Psychosomatic conditions and psychosocial characteristics of children and youth with congenital heart defect and parents are presented in the article from biopsychosocial perspective. The role of a psychologist and multidisciplinary approach in providing medical and psychological care to patients are featured in the article.

Key words: psychocardiology, congenital heart disease, children, psychological assistance.Скачать в формате PDF (175 KB)
Наверх