Стрельникова И. Н.

ПСИХОТЕРАПИЯ
Стрельнікова І. М.
Комплексний підхід до психотерапевтичної корекції органічних афективних розладів
99 - 102
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Стрельникова И. Н.
Типология депрессивных расстройств у больных эпилепсией
84 - 85
Наверх