Орос М. М.

ПСИХИАТРИЯ
Андрух П. Г., Орос М. М., Беркела М. М.
Соціальна стигматизація хворих на епілепсію та проблема адикцій
62 - 65
ПСИХИАТРИЯ
Андрух П. Г., Орос М. М.
Порівняльна характеристика структури акцентуацій характеру у хворих на епілепсію із залежністю від психоактивних речовин
64 - 67
Наверх