Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

АНАЛІЗ КОПІНГ−ПОВЕДІНКИ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ З АДАПТАЦІЙНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Є.О. ЛІХОЛЕТОВ
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров""я України"

Метою статті було здійснення порівняльного аналізу стратегій копінг−поведінки у цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту, для обґрунтування диференціації терапевтичних підходів при наданні ним спеціалізованої медичної допомоги. Для досягнення поставленої мети, з дотриманням принципів біоетики і деонтології, клініко−психопатологічним і психодіагностичним методами було обстежено 109 осіб, які зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту − до групи 1 (Г1) увійшло 6 дружин загиблих військовослужбовців; до групи 2 (Г2) було включено матерів, батьків і дружин учасників бойових дій (УБД), які повернулися до мирного життя − всього 71 особа; до групи 3 (Г3) − 32 внутрішньопереміщених осіб (12 чоловіків і 20 жінок). У всіх обстежених були діагностовані порушення психіки кластера F43.2 − адаптаційні розлади. В ході роботи було виявлено, що родичам загиблих бійців притаманні вищі показники конструктивних копінг−стратегій (планування вирішення проблеми) та стратегії позитивної переоцінки (в рамках якої загибель родича розглядається як подвиг, жертва, принесена воїном для захисту держави від зовнішньої агресії), порівняно з іншими групами. У родичів військовослужбовців, які повернулися після участі у бойових діях, виявлено домінування стратегій самоконтролю, планування вирішення проблеми, позитивної переоцінки з пошуком соціальної підтримки, що може бути відображенням адаптації до нових умов, пов"язаних з поверненням родича з фронту. У внутрішньопереміщених осіб виявлено домінування стратегії планування вирішення проблеми, що може бути пояснене переважно впливом соціально−психологічних факторів: необхідністю покладатися насамперед на себе, недостатнім рівнем підтримки з боку держави, байдужим (а інколи й ворожим) ставленням нового оточення; закономірним у цьому сенсі є поєднання цієї стратегії з дистанціюванням і самоконтролем. Виявлені особливості повинні враховуватися при розробці лікувально−реабілітаційних та профілактичних заходів для даного контингенту.

Ключові слова: адаптаційні розлади, родичі учасників бойових дій, переселенці, копінг−стратегії.Завантажити в форматі PDF (1 MB)
Наверх