Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОСОМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНУ ПАТОЛОГІЮ

Д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК1, д-р мед. наук доц. Ц. Б. АБДРЯХІМОВА2, канд. мед. наук О. О. БЕЛОВ1, В. А. ГЕРАСИМУК1
1 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Вивчено психопатологічні констеляції психосматичного регістру у пацієнтів із професійною патологією органів дихання і периферичної нервової системи. Виявлено домінування серед симптоматики проявів дистимії, астенічної симптоматики, інсомнії, емоційної лабільності, тривоги, апатичних проявів, когнітивних порушень і нав'язливості, у синдромологічній структурі − тривожно−депресивного, іпохондричного, астено−депресивного, депресивного та обсесивного синдромів. Відзначено високі рівні соматизації, міжособистісної сенситивності, депресії і тривожності, що відображають соматогенний вплив на психіку дистресу, породженого соматичною дисфункцією.

Ключові слова: професійна патологія, клініко−психопатологічна феноменологія.Завантажити в форматі PDF (100 KB)
Наверх