Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОСОМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНУ ПАТОЛОГІЮ

Д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК1, д-р мед. наук доц. Ц. Б. АБДРЯХІМОВА2, канд. мед. наук О. О. БЕЛОВ1, В. А. ГЕРАСИМУК1
1 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Вивчено психопатологічні констеляції психосматичного регістру у пацієнтів із професійною патологією органів дихання і периферичної нервової системи. Виявлено домінування серед симптоматики проявів дистимії, астенічної симптоматики, інсомнії, емоційної лабільності, тривоги, апатичних проявів, когнітивних порушень і нав'язливості, у синдромологічній структурі − тривожно−депресивного, іпохондричного, астено−депресивного, депресивного та обсесивного синдромів. Відзначено високі рівні соматизації, міжособистісної сенситивності, депресії і тривожності, що відображають соматогенний вплив на психіку дистресу, породженого соматичною дисфункцією.

Ключові слова: професійна патологія, клініко−психопатологічна феноменологія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Нагорна А. М. Професійна захворюваність медичних працівників в Україні / А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова // Укр. журн. з питань медицини праці.— 2016.— № 2 (47).— С. 3–16.
2. Ткачишин В. С. Професійні захворювання від перенапруження окремих органів і систем / В. С. Ткачишин // Медичні перспективи.— 2018.— Т. ХХІІІ. 3., ч. 1.— С. 221–228.
3. Respiratory morbidity in a coffee processing plant with sentinel obliterative bronchiolitis cases / R. L. Bailey, J. M. Cox−Ganser, C. Piacitelli [et al.] // Am. J. Ind. Med.— 2015.— Vol. 58.— Р. 1235–1245.
4. Bureau of Labor Statistics. News release. 2018. Union members−2017.— URL: https://www.bls.gov/news. release/pdf/union2.pdf
5. Гречківська Н. В. Структура професійної захворюваності працівників певних категорій на підприємствах міста Києва / Н. В. Гречківська // Ліки України.— 2013.— № 1 (14).— С. 42–45.
6. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова // Укр. журн. з проблем медицини праці.— 2013.— № 4 (37).— С. 11–22.
7. Васякіна Л. О. Структура анксіозних станів у хворих на пневмоконіоз / Л. О. Васякіна // Світ медицини та біології.— 2012.— № 1.— С. 35–39.
8. Васякіна Л. О. Система психосоціальної реабілітації хворих на пневмоконіоз / Л. О. Васякіна // Проблеми безперервної медичної освіти та науки.— 2012.— № 1.— С. 43–50.
9. Чугунов В. В. Модель психопатогенезу психічних розладів у хворих на пневмоконіоз / В. В. Чугунов, Л. О. Васякіна // Запорожский мед. журн.— 2013.— № 2 (77).— С. 53–56.
10. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина.— СПб.: Питер, 2001.— С. 146–181Завантажити в форматі PDF (100 KB)
Наверх