Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №2' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СІМЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІДЛІТКОВО−ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

А. С. ЧЕЛАХОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Розглянуто проблему впливу взаємосприйняття у дитячо−батьківських відносинах на вибір моделей соціалізації підлітка. Запропоновано типологізацію взаємосприйняття підлітків та батьків, яка визначає специфікацію сімейної взаємодії обстежених, представлену п’ятьма факторами. Конкретизовано сімейні предиктори соціально−психологічної дезадаптації підлітків.

Ключові слова: соціально−психологічна дезадаптація, батьківське ставлення, уявлення про батьків, субкультура.

СЕМЕЙНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР ПОДРОСТКОВО−ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

А. С. ЧЕЛАХОВА

Рассмотрена проблема влияния взаимовосприятия в детско−родительских отношениях на выбор моделей социализации подростка. Предложено типологизацию взаимовосприятия подростков и родителей, которая определяет спецификацию семейного взаимодействия обследованных, представленную пятью факторами. Конкретизированы семейные предикторы социально−психологической дезадаптации подростков.

Ключевые слова: социально−психологическая дезадаптация, родительское отношение, представление о родителях, субкультура.

FAMILY DETERMINANTS OF PSYCHOLOGICAL MALADAPTATION IN REPRESENTATIVES OF YOUTH ADOLESCENT SUBCULTURES

A. S. CHELAKHOVA

The problem of the impact of mutual perception in parent−child relationship as for the choice of teenage socialization models was considered. There was proposed the typology of mutual perception of adolescents and parents, which determined the specification of family interaction in the surveyed subjects, presented by five factors. The family predictors of psychosocial maladaptation in adolescents were specified.

Key words: psychosocial maladaptation, parental attitude, perception of parents, subculture.Скачать в формате PDF (270 KB)
Наверх