Предыдущая Следующая

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Том 14, №1' 2019г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТА КОПІНГУ НОЗОГЕННОГО СТРЕСУ В ОСІБ ІЗ ІПОХОНДРИЧНИМИ СИМПТОМАМИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ СУДИННИХ КАТАСТРОФ

І. С. ДЬОМА
Запорізький державний медичний університет

Установлено механізми копінгу нозогенного стресу у пацієнтів із різними варіантами іпохондричної симптоматики, що перенесли інфаркт міокарда, тромбоемболію легеневої артерії та інші кардіоваскулярні катастрофи. За результатами дослідження визначено копінг−стратегії, що притаманні особам із «первинним» та «вторинним» варіантами іпохондричної симптоматики. При їх порівнянні показано розбіжності, що стосуються ряду патернів.

Ключові слова: кардіоваскулярні катастрофи, іпохондрична симптоматика, копінг−стратегії, патерни копінгу.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И КОПИНГА НОЗОГЕННОГО СТРЕССА У ЛИЦ С ИПОХОНДРИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ

И. С. ДЕМА

Установлены механизмы копинга нозогенного стресса у пациентов с различными вариантами ипохондрической симптоматики, которые перенесли инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии и другие кардиоваскулярные катастрофы. По результатам исследования определены копинг−стратегии, присущие лицам с «первичным» и «вторичным» вариантами ипохондрической симптоматики. При их сравнении показаны различия, касающиеся ряда паттернов.

Ключевые слова: кардиоваскулярные катастрофы, ипохондрическая симптоматика, копинг−стратегии, паттерны копинга.

FEATURES OF PERCEPTION AND COPING OF NOSOGENIC STRESS IN PERSONS WITH HYPOCHONDRIACAL SYMPTOMS AFTER VASCULAR ACCIDENTS

I. S. DOMA

The coping mechanisms of nosogenic stress in patients with various hypochondriacal symptoms, which had myocardial infarction, pulmonary artery thromboembolism and other cardiovascular accidents, have been established. According to the findings, there were determined the coping strategies inherent in the persons with “primary” and “secondary” variants of hypochondriacal symptoms. When compared, the discrepancies in the series patterns were shown.

Key words: cardiovascular accidents, hypochondriacal symptoms, coping strategies, coping patterns.Скачать в формате PDF (149 KB)
Наверх