Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 13, №4' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АНАЛІЗ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ І ПЕРСОНОЛОГІЧНОЇ СФЕР У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІДЛІТКОВО−ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СОЦІАЛЬНО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

А. С. ЧЕЛАХОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проаналізовано психоемоційні й характерологічні особливості, притаманні представникам молодіжних субкультур підлітково−юнацького віку. Виявлено, що серед екстремалів переважають гіпертимні, істеричні й нестійкі акцентуації, для геймерів характерні шизоїдні, меланхолійні та нестійкі риси, а у звичайних підлітків найчастіше трапляються емоційно−лабільні, сенситивні й циклотимні тенденції. Визначено, що психоемоційний стан підлітків можна співставити з показниками їхньої соціально−психологічної адаптації: в дезадаптованих осіб спостерігаються ознаки хворобливого перебігу істеричного типу реагування, тривоги та вегетативних порушень, а в адаптованих − здорового перебігу переживання тривожних, депресивних та астенічних проявів.

Ключові слова: молодіжні субкультури, соціально−психологічна адаптація/дезадаптація, геймери, екстремали, невротичний профіль, акцентуація характеру.Завантажити в форматі PDF (199 KB)
Наверх