Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №4' 2018г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЕНДОКРИННОГО СИНДРОМУ ПРИ ГІПОГОНАДИЗМІ

Канд. мед. наук В. В. ІЩУК
Український науково−практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

За результатами досліджень за допомогою шкал SCL−90, HADS, YMRS було встановлено клініко−психопатологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі: депресивні симптоми помітно виражені у 34 % пацієнтів, тривога − у 50 %. Дратівливість тотально виражена. Тяжкі форми порушень інтраперсональної чутливості спостерігаються у 55 % контингенту.

Ключові слова: психоендокринний синдром, гіпогонадизм, патоафективний компонент, депресія.

КЛИНИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЭНДОКРИННОГО СИНДРОМА ПРИ ГИПОГОНАДИЗМЕ

В. В. ИЩУК

По результатам исследований с помощью шкал SCL−90, HADS, YMRS были установлены клинико−психопатологические характеристики психоэндокринного синдрома при гипогонадизме: депрессивные симптомы заметно выражены у 34 % пациентов, тревога − у 50 %. Раздражительность тотально выражена. Тяжелые формы нарушений интраперсональной чувствительности наблюдаются у 55 % контингента.

Ключевые слова: психоэндокринный синдром, гипогонадизм, патоаффективный компонент, депрессия.

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOENDOCRINE SYNDROME IN HYPOGONADISM

V. V. ISHCHUK

The findings of the research with the use of SCL−90, HADS, YMRS scales allowed to establish the clinical and psychological characteristics of the psychoendocrine syndrome in patients with hypogonadism: depressive symptoms were markedly expressed in 34% of the patients and anxiety in 50%. Irritability was expressed totally. Severe forms of intrapersonal sensory impairment occurred in 55% of the contingent.

Key words: psychoendocrine syndrome, hypogonadism, pathoaffective component, depression.Скачать в формате PDF (135 KB)
Наверх