Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 13, №3' 2018г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСАЙТУ ПСИХІЧНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ШИЗОФРЕНІЄЮ ТА КОМОРБІДНИМИ СОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Канд. мед. наук Є. В. ОПРЯ
Одеський національний медичний університет

Подано результати дослідження особливостей усвідомлення психічної хвороби пацієнтами із шизофренією та хронічними соматичними розладами: серцево−судинними захворюваннями, цукровим діабетом 2−го типу, ожирінням. Установлено, що такі хворі характеризуються більш високим рівнем інсайту психічної хвороби порівняно з пацієнтами без соматичної обтяженості. Найвищі показники інсайту психічної хвороби відзначено у хворих на шизофренію із серцево−судинними захворюваннями.

Ключові слова: шизофренія, серцево−судинні захворювання, цукровий діабет 2−го типу, ожиріння, інсайт.

ОСОБЕННОСТИ ИНСАЙТА ПСИХИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И КОМОРБИДНЫМИ СОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Е. В. ОПРЯ

Представлены результаты исследования особенностей осознания психической болезни пациентами с шизофренией и хроническими соматическими расстройствами: сердечно−сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2−го типа, ожирением. Установлено, что такие больные характеризуются более высоким уровнем инсайта психической болезни по сравнению с пациентами без соматической отягощенности. Самые высокие показатели инсайта психической болезни отмечены у больных шизофренией с сердечно−сосудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: шизофрения, сердечно−сосудистые заболевания, сахарный диабет 2−го типа, ожирение, инсайт.

THE FEATURES OF MENTAL ILLNESS INSIGHT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND COMORBID SOMATIC DISORDERS

Ye. V. OPRIA

The results of the study of the features of mental illness awareness in patients with schizophrenia with chronic somatic disorders: cardiovascular diseases, type 2 diabetes and obesity are presented. It was established that such patients are characterized by a higher level of insight into mental illness, compared with the patients without somatic complications. The highest level of insight of mental illness was noted in patients with schizophrenia with cardiovascular diseases.

Key words: schizophrenia, cardiovascular diseases, type 2 diabetes, obesity, insight.Скачать в формате PDF (136 KB)
Наверх